APK 1

Keurmeester zware voertuigen

U kunt keurmeester lichte voertuigen worden met de kwalificatie eerste autotechnicus.

Alle andere voorwaarden zijn niet meer mogelijk.

Toelatingsvoorwaarden APK-keurmeesterexamen

Wat kunt u verwachten bij het eerste examen APK-keurmeester zware voertuigen?

Dyslexie-regeling

In het examenreglement vindt u de informatie over toelatingseisen, regelingen en uitvoering van het examen:
Examenreglement examen APK zware voertuigen.