Vierwieluitlijning

De praktijktraining vierwieluitlijningis een onderdeel van de opleiding Eerste Autotechnicus (EAT).

Deze training is voornamelijk bedoeld voor de aankomende eerste autotechnicus op niveau 3.

Na deze praktijktraining moet de leerling in staat zijn om diagnose werkzaamheden aan vierwieluitlijning zelfstandig uit te voeren.

Deze training duurt 1 dag en wordt afgesloten met een kennistoets.

Werkzaamheden in het bedrijf:

De begrippen camber, caster en sporing kunnen controleren.

Uitlijning met behulp van optische vierwieluitlijning.

Uitlijning met behulp van computergestuurde vierwieluitlijning.

De functie kennen van wiel- en fuseestanden.

Hoe mechanische gebreken in de uitlijning opgespoord kunnen worden.

Uitlijnrapporten interpreteren en beoordelen.