Scoop

De praktijktraining Scoop is een onderdeel van de opleiding Eerste bedrijfsautotechnicus (EBAT).

Deze training is voornamelijk bedoeld voor de aankomende eerste bedrijfsautotechnicus op niveau 3.

Na deze praktijktraining moet de leerling in staat zijn om diagnose werkzaamheden met de Scoop zelfstandig uit te voeren.

Deze training duurt 1 dag en wordt afgesloten met een kennistoets.

Werkzaamheden in het bedrijf:

De werking van verschillende scoops kennen.

Het kunnen instellen van de tijd, de spanning en het triggerniveau.

De begrippen AC/DC indtellen en kunnen toepassen. Het begrip duty-cycle kunnen verklaren.

Componenten van het motormanagement systemen meten en een diagnose stellen.

Componenten van veiligheidssystemen meten en een diagnose stellen.