Terugwinnen F-Gassen

Terugwinnen mobiele airco (diploma F-gassen)

Technici die werkzaamheden verrichten aan airco-installaties zijn verplicht om het diploma Terugwinnen mobiele airco te halen.

Om de technici voor te bereiden op het examen biedt ATTC een passende training aan. Na deze training wordt het examen Terugwinnen mobiele airco afgenomen. Met dit diploma voldoet u aan de wettelijke verplichting.

De training

De training is bestemd voor:

Alle technici die koudemiddel terugwinnen uit aircosystemen bij voertuigen en mobiele werktuigen.

Inhoud van deze training

Tijdens de training leert u:

- De werking van aircosystemen in auto's;

- De milieueffecten van koudemiddelen;

- De milieuregelgeving voor koudemiddelen;

- Het terugwinnen van gefluoriseerde broeikasgassen.

Trainingsduur

Deze training bestaat uit 2 dagen.

Tijdens de eerste trainingsdag worden de verschillende aircosystemen behandeld. Tevens worden de functie en de werking van belangrijkste componenten van deze systemen behandeld. De milieueffecten en de milieuregelgeving worden toegelicht. De handelingen voor het leegmaken van een airco-installatie wordt geoefend.

De tweede trainingsdag bevat een korte herhaling van dag 1. Verder oefenen we aan de airco-installatie, het beoordelen van een koudemiddelcilinder en het teruggewonnen koudemiddel kunnen verantwoorden in een koudemiddelbalans.

's Middags wordt het examen afgenomen door het IBKI.

Toetsing en diplomering

Als u deelneemt aan de training Terugwinnen mobiele airco meldt ATTC u aan voor het examen 'Terugwinnen mobiele airco' bij IBKI.

Het examen is aansluitend aan de training. Bij slagen ontvangt u het diploma Terugwinnen mobiele airco.

Kosten van deze training

Prijs training € 355 ,-

Examenkosten € 165,-

Deze prijzen zijn excl. btw.